Resmi açıklamayı okuyun

Rutgers'da Biyomedikal Mühendisliğe Giriş

Rutgers Üniversitesi'ndeki Biyomedikal Mühendisliği programı ilk olarak 1965 yılında Elektrik Mühendisliği bünyesinde bir parça olarak kuruldu ve Biyomedikal Mühendisliği vurgusuyla yüksek lisans derecesi verdi. 1986'da New Jersey Eyaleti, Rutgers Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nü, Yüksek Lisans ve Doktora konusunda özel sorumluluk alarak Mühendislik Fakültesi içinde bağımsız bir varlık olarak resmen görevlendirdi. biyomedikal mühendisliği dereceleri. Bölüm, lisans programlarını, temel biyomedikal ve klinik bilimlerde güçlü bir temel oluşturmak ve mühendislik temelleri konusunda titiz bir eğitim sağlamak için New Jersey Tıp ve New Jersey Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirdi ve lisansüstü Rutgers ve Robert Wood Johnson Tıp Okulu 1999'dan beri. UMDNJ'nin Rutgers ile birleşmesinden ve ardından Rutgers Biyomedikal Sağlık Bilimleri ve Rutgers Lisansüstü Araştırmalar Okulu'nun birleşmesinden bu yana, BME ile Robert Wood Johnson Tıp Okulu arasındaki bağlar daha da güçlenmiştir. . Biyomedikal Mühendisliği lisans programı 1991 yılında Mühendislik Fakültesi'ndeki “Uygulamalı Bilimler” seçeneğinde başlatıldı; BME’de resmi bir lisans derecesi, 1997’de Üniversite tarafından ve 1999’da Devlet tarafından onaylandı.

113247_pexels-photo-1367269.jpeg

Biyomedikal mühendisliğinin başarıları sürekli günlük hayatımıza dokunuyor. Rutgers’de öncü olan geçmiş ve şimdiki gelişmeler: çevrimiçi analiz ve Parkinson hastalığı için beyin dokusunun ameliyathane lezyonları için teknikler; parmak el becerisine sahip yapay bir el; uzuvların rehabilitasyonunda sanal gerçekliğin kullanılması; implantlar için çok sayıda yeni biyopolimer yapmak için devrim niteliğinde teknikler; ve protein yapısı, balon kateterler ve kalp pillerinin hızlı NMR analizi. BME lisans programı şu anda “izler” olarak adlandırılan üç ana müfredat seçeneği sunmaktadır: 1) biyomedikal hesaplama, görüntüleme ve enstrümantasyon, 2) biyomekanik ve rehabilitasyon mühendisliği ve 3) doku mühendisliği ve moleküler biyo-mühendislik.

Biyomedikal hesaplama, görüntüleme ve enstrümantasyon izlemesi, hesaplama yaklaşımları, çeşitli görüntüleme yöntemleri, biyoelektronik cihaz tasarımı ve mikroskobik ve makroskobik biyomedikal fenomenlerle ilgili teorik modelleme eğitimi vermektedir. Biyomekanik ve rehabilitasyon mühendisliğine odaklanmak, iyileştirilmiş insan performansı için cihaz geliştirme konusunda talimatlar sunar. Doku mühendisliği ve moleküler biyomühendislik pistinde öğrenciler, hücresel, moleküler ve nano ölçekte sorunların araştırılması yoluyla mühendislik bilimi, biyomalzemeler ve moleküler tıp tasarımında malzeme bilimi, biyokimya, hücre ve moleküler biyoloji ve mühendislik prensiplerini uygularlar. .

Bu parçaların sağladığı geniş eğitim, öğrencilerin çok çeşitli kariyerler arasından seçim yapmasını sağlar. Birçok mezun, biyomedikal mühendisleri olarak büyük şirketlerde ve daha küçük şirketlerde çalışmaktadır. Artan sayıda mezun, Patent ve Ticari Marka Ofisi ve Ulusal Gelişmiş Araştırma Laboratuvarlarının birçoğu dahil olmak üzere eyalet ve federal kurumlarda ödüllendirici işler bulmaktadır. Lisans programı ayrıca nitelikli öğrencileri yüksek lisans veya doktora programına yönlendiren lisansüstü çalışmalara hazırlar. biyomedikal mühendisliği dereceleri.

Ayrıca, lisans öğrencileri tıp ve hukuk fakülteleri, işletme ve diğer meslek disiplinleri için lisansüstü giriş koşullarını yerine getirmek için hazırlanır. Lisans düzeyinde araştırma yapmak için çeşitli heyecan verici fırsatlar var. Bölüm, yoğun araştırma ve eğitime ilgi duyan gençler ve yaşlılar için kurulmuş bir Onur Akademisi'ne sahiptir. Ayrıca, bölüm Mühendislik Fakültesi James J. Slade Scholars Araştırma Programına katılmaktadır. Her iki seçmeli program, yüksek nitelikli öğrencilerin yüksek lisans veya doktora çalışmalarına başlaması için sıçrama tahtası görevi görebilir. lisans müfredatının son yılında lisans.

113248_clinic-doctor-health-hospital.jpg

Görev beyanı

Biyomedikal Mühendisliği Misyonu

BME lisans programının misyonu, öğrencilere mühendislik ve biyolojik bilimlerde ve tıpla ilgili konularda geniş ve esnek bir eğitim vermektir. Öğrenciler, çok disiplinli alanlardaki bilgileri, nicel yaklaşım ve yöntemlere vurgu yaparak analiz etmeye, sentezlemeye ve ilişkilendirmeye hazırdır. Öğrenciler, insan sağlığını iyileştirmeye yönelik biyolojik süreçlerin anlaşılmasını ve kontrolünü geliştirmek için toplumun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Müfredatımız, öğrencilerimizi yeni bilgiler ve teknolojiler oluşturma ve mevcut bilgileri uygulama becerisine yönelik yönlendirir.

Rutgers Misyonu:

Rutgers, New Jersey'nin kapsamlı bir devlet üniversitesidir: araştırma ve bilimsel araştırma yoluyla bilgi yaratmada mükemmelliğe adanmış bir öğrenme topluluğu; kişisel gelişim, kariyer gelişimi ve yaşam boyu öğrenme için gerekli yetkinliklere sahip öğrenciler hazırlamak; ve ortak yarar için bilgiyi kullanmak ve değişen bir toplumun ihtiyaçlarını ele almak.

Vizyon Bildirisi

Öğrenciler işimizin kalbidir. Rutgers Üniversitesi-New Brunswick'teki Öğrenci İşleri Anabilim Dalı, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı ve her birini dönüştürücü öğrenme deneyimlerine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Üniversite genelinde, öğrencilerimizin ve topluluklarımızın zengin çeşitliliğini kutlayan ve sağlıklı yaşam tarzlarını, yapıcı liderliği ve küresel vatandaşlığı teşvik eden öğrenci merkezli öğrenme toplulukları oluşturmaya kararlıyız. Bölümümüzdeki zengin çeşitlilikteki ünitelerin genelinde ve ötesinde dinamik işbirliği uygularken olağanüstü hizmet, en son programlar ve birinci sınıf olanaklar sunmayı taahhüt ediyoruz.

Mühendislik Fakültesi'nin Misyonu:

Mühendislik Fakültesi Misyon Beyanı 7 Ekim 2011 tarihinde fakülte tarafından revize edilmiş ve onaylanmıştır. Misyon açıklaması aşağıdaki gibidir.

Gelecekteki mühendisleri karmaşık, çeşitli ve küresel bir iş yeri için eğitin ve eğitin.

  • En son teknoloji ve eğitim tekniklerini kullanarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yenilikçi, kaliteli, konuyla ilgili eğitim sağlamak.
  • Karmaşık problemleri çözen ve yaşam kalitesini arttıran sistemleri geliştirmek ve geliştirmek amacıyla, mühendislik eğitiminin temel değerlerini örnekleyen farklı bir öğrenci topluluğu kurmak.

Çok yönlü bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyayla bağlantılı bir dünyanın toplumsal zorluklarını ele almak için teknolojiyi kapsayan teknolojiyi ve ilgili araştırmaları yürütün.

  • Stratejik öneme sahip mühendislik alanlarında üstün araştırmalar yapın.
  • Ulusal ve uluslararası alanda tanınırlık kazanarak fakültenin kendi alanlarında araştırma lideri olmalarını teşvik etmek ve yardımcı olmak için bir ortam yaratın.

Kamu yararını arttırmak için yerel, eyalet ve bölgesel paydaşlara kaynak olarak servis yapın.

  • Teknoloji, girişimcilik ve inovasyon yoluyla ekonomik kalkınmayı teşvik etmek.
Program dili:
Ingilizce

Bu okulun aynı zamanda sundukları: