Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı

Genel

Program açıklaması

Bilgisayar Mühendisliği (CpE) yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin sürekli mesleki ve bilimsel gelişimini kolaylaştırmaktır. Yüksek Lisans of Science (MS) programı, öğrencinin bilgilerini genişletmek ve belirli bir konsantrasyon alanını vurgulamak için tasarlanmıştır.

Tipik konsantrasyon alanları şunlardır:

 • Bilgisayar Sistemleri
 • Akıllı Sistemler
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veritabanı
 • Haberleşme


Müfredat

Gerekli dersler

 • CSE 5311: Gelişmiş Algoritmalar
 • CSE 5301: Veri Analizi ve Modelleme Teknikleri, veya
 • CSE 5306: İşletim Sistemleri II veya
 • CSE 5317: Derleyicilerin Tasarımı ve İnşası


Genişlik Dersleri

Genişlik dersleri, öğrencinin temel alan (lar) ında olmayan herhangi bir ÖAM kursu olarak tanımlanır. Her geniş kapsamlı kurs, eğer mümkünse, farklı bir çalışma alanında olmalıdır. Yapısal Seçmeli öğrenciler, üç genişlik dersi seçecekler.

Seçmeli dersler

Seçmeli dersler, lisans programınızla doğrudan ilgili herhangi bir alanda, herhangi bir yüksek lisans kursu olabilir.


Büyük / Özel Gereksinimler

Bir majör ya da uzmanlık izi, belirli bir konu alanında en az 6000 seviyeli bir kursa sahip üç ders dizisi olarak tanımlanmaktadır. Başlıca / uzmanlık şartları aşağıdaki gibidir:

Tez öğrencileri, bir ana çalışma alanını seçmeli ve ilgili ana parçayı tamamlamalıdır.

Tezsiz öğrenciler İKİ ana çalışma alanlarını seçmeli ve ilgili ana parçaları tamamlamalıdırlar.

Bilgisayar Mühendisliği lisans programında yer alan öğrenciler, Sistem ve Mimarlık'ı en önemli parçalarından biri olarak seçmelidirler (Bilgisayar Mühendisliği tezi öğrencileri bu alanı seçtikleri ana dal olarak seçmelidirler.)

Yapay zeka:

 • CSE 5360 - Yapay Zeka I
 • CSE 5361 - Yapay Zeka II
 • CSE 5364 - Robotik
 • CSE 5367 - Örüntü Tanıma
 • CSE 5368 - Yapay Sinir Ağları
 • CSE 5369 - Akıllı Sistemlerde Özel Konular
 • CSE 5334 - Veri Madenciliği
 • CSE 6362 - Yapay Zeka İleri Konular
 • CSE 6363 - Makine Öğrenimi
 • CSE 6366 - Sayısal Görüntü İşleme
 • CSE 6367 - Bilgisayarlı Görme
 • CSE 6369 - İleri Akıllı Sistemlerde Özel Konular

Veritabanı:

 • CSE 5330 - Veri Tabanı Sistemleri
 • CSE 5331 - DBMS Modelleri ve Uygulama Teknikleri
 • CSE 5333 - Dağıtılmış ve Paralel Veritabanları
 • CSE 5334 - Veri Madenciliği
 • CSE 5335 - Web Veri Yönetimi
 • CSE 5339 - Veri Tabanı Sistemlerinde Özel Konular
 • CSE 6331 - Veritabanı Sisteminde İleri Konular
 • CSE 6332 - Multimedya Veritabanları için Teknikler
 • CSE 6339 - İleri Veri Tabanı Sistemlerinde Özel Konular

Multimedya / Grafik / Görüntü İşleme:

 • CSE 5348 - Multimedya Sistemleri
 • CSE 5365 - Bilgisayar Grafikleri
 • CSE 5366 - Sayısal İşaret İşleme
 • CSE 5389 - Multimedya, Grafik ve Görüntü İşleme Özel Konular
 • CSE 6366 - Sayısal Görüntü İşleme
 • CSE 6367 - Bilgisayarlı Görme
 • CSE 6389 - Gelişmiş Multimedya, Grafik ve Görüntü İşleme Özel Konular

Yazılım Mühendisliği:

 • CSE 5320 - Yazılım Mühendisliğinde Özel Konular
 • CSE 5321 - Yazılım Test Etme
 • CSE 5322 - Yazılım Tasarım Kalıpları
 • CSE 5323 - Yazılım Mühendisliği Süreçleri
 • CSE 5324 - Yazılım Mühendisliği I
 • CSE 5325 - Yazılım Mühendisliği II
 • CSE 5326 - Gerçek Zamanlı Sistem Tasarımı
 • CSE 5327 - Telekomünikasyon Yazılım Geliştirme
 • CSE 5328 - Yazılım Ekibi Projesi I
 • CSE 5329 - Yazılım Ekibi Projesi II
 • CSE 6323 - Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler
 • CSE 6324 - Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular
 • CSE 6329 - İleri Yazılım Mühendisliğinde Özel Konular

Sistemler / Mimari:

 • CSE 5306 - İşletim Sistemleri II
 • CSE 5317 - Derleyicilerin Tasarımı ve İnşası
 • CSE 5343 - Gerçek Zamanlı Veri Toplama ve Kontrol Sistemleri
 • CSE 5348 - Multimedya Sistemleri
 • CSE 5350 - Bilgisayar Mimarisi II
 • CSE 5351 - Paralel İşleme
 • CSE 5355 - Bilgisayar Sistem Performansı Değerlendirmesi
 • CSE 5442 - Gömülü Bilgisayar Sistemleri (Ayrıca CSE 5342)
 • CSE 5359 - Sistemler ve Mimaride Özel Konular
 • CSE 6306 - İşletim Sistemlerinde İleri Konular
 • CSE 6350 - Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular
 • CSE 6351 - Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada Konular
 • CSE 6352 - Hataya Dayanıklı Bilgisayar
 • CSE 6359 - İleri Sistemlerde ve Mimaride Özel Konular

Ağlar:

 • CSE 5344 - Bilgisayar Ağları I
 • CSE 5345 - Kablosuz Ağların Temelleri
 • CSE 5346 - Bilgisayar Ağları II
 • CSE 5347 - Telekomünikasyon Şebekeleri Tasarımı
 • CSE 5349 - Ağda Özel Konular
 • CSE 5355 - Bilgisayar Sistem Performansı Değerlendirmesi
 • CSE 6343 - Hataya Dayanıklı Ağlar
 • CSE 6344 - İletişim Ağlarında İleri Konular
 • CSE 6345 - Mobil Bilgisayar
 • CSE 6347 - Kablosuz Ağ ve Mobil Bilgisayar
 • CSE 6348 - Sensör Ağları
 • CSE 6349 - Gelişmiş Ağda Özel Konular

Teori ve Algoritmalar:

 • CSE 5301 - Veri Analizi ve Modelleme Teknikleri
 • CSE 5307 - Programlama Dili Kavramları
 • CSE 5311 - Algoritmaların Tasarımı ve Analizi
 • CSE 5314 - Hesaplama Karmaşıklığı
 • CSE 5315 - Sayısal Yöntemler
 • CSE 5316 - Bilgisayar Sistemlerinin Modellenmesi, Analizi ve Simülasyonu
 • CSE 5317 - Derleyicilerin Tasarımı ve İnşası
 • CSE 5318 - Uygulamalı Grafik Teorisi ve Kombinatoriği
 • CSE 5319 - Teoride ve Algoritmalarda Özel Konular
 • CSE 6311 - Teori ve Algoritmalarda İleri Konular
 • CSE 6312 - Biçimsel Yöntemlerde İleri Konular
 • CSE 6314 - Teorik Bilgisayar Biliminde İleri Konular
 • CSE 6317 - Diller ve Derleyicilerde İleri Konular
 • CSE 6319 - İleri Teori ve Algoritmalarda Özel Konular

Biyoinformatik:

 • CSE 5370 - Biyoenformatik
 • CSE 5379 - Biyoenformatikte Özel Konular
 • CSE 6379 - Biyoenformatikte İleri Özel Konular

Bilgi Güvenliği:

 • CSE 5380 - Bilgi Güvenliği I
 • CSE 5381 - Bilgi Güvenliği II
 • CSE 5382 - Güvenli Programlama
 • CSE 5388 - Bilgi Güvenliğinde Özel Konular
 • CSE 6388 - Bilgi Güvenliği Gelişmiş Özel Konular


Kabul şartları

CSE yüksek lisans kabul komitesi, aşağıdaki kriterlere MS mezun kabulüne karar verir (belirli bir sırayla):

 • Lisans dersinde genel not ortalaması 3.0 veya üstü.
 • Bir lisans derecesi son iki yılda CpE ile ilgili ders üzerinde 3.2 veya üstü bir not ortalaması.
 • Öğrencinin derecesi (arka plan) CpE müfredatına uygunluğu.
 • Öğrencinin lisans diploması. Dört yıllık bir derece, üç yıllık bir derece daha titiz kabul edilir.
 • Öğrencinin daha önceki derecelerini aldığı üniversite / yüksekokulun itibarı.
 • GRE Test: Kabul edilen öğrenciler genellikle GRE üzerinde aşağıdaki puanları kazanırlar.
  • MS için en az 155 olan GRE nicel skoru
  • MS için en az 145 GRE sözel puanı
  • MS için en az 300 olan sözel ve nicel GRE puanlarının toplamı.
  • Uluslararası başvuru İngilizce'yi Yabancı Dil (TOEFL) puanı olarak IBT'de 90 veya daha yüksek veya IELTS'de 7,0 veya daha yüksek puan olarak test eder.

MS derecesine sahip adaylar için (ya da yakın gelecekte yarışan) UT Arlington'dan CS, CpE ya da SwE ve en az 3.2 not ortalamasına sahip bir adayın GRE feragati ile ilgili lisansüstü danışmanla irtibata geçmesi gerekir. En az 3.5 ağırlıklı not ortalamasına sahip olanlar, İleri Kabul için aday gösterme (yani, başvuru ve ücrete tabi olmayan başvuru) ile ilgili lisans danışmanı ile iletişime geçmelidir. GRE feragati, ABE akredite programi veya lisansüstü danisman onayina tabi olan seçkin üniversitelerden saygın üniversitelerden CpE (3.2 veya üstü not ortalaması ile) lisans derecelerine sahip olmayan UT Arlington adaylarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.


Yukarıdaki kriterler, olası üç kabul kararına ilişkin olarak aşağıdaki gibi kullanılır, yani Koşulsuz Durum; Deneme Durumu; ve reddedildi.

 • Koşulsuz Durum: Yukarıdaki ilk altı kriteri karşılayan adayı, lisansüstü kabul komitesine yeterli derecede tatbik eder.
 • Deneme Statüsü: Lisansüstü kabul komitesine tatminkar bir dereceye kadar altı kriterin en az beşini karşılayan ve programda ya da tüm eksiklik kursu gerekliliklerini yerine getirmeyen bir başvuru sahibinin sicilini gösteren bir başvuru başvurusunda bulunur.
 • Reddedildi: Lisansüstü kabul komitesine tatmin edici derecede ilk altı kriterin beşini karşılamayan bir başvuru sahibine uygulanır.


Lisansüstü Kayıt Sınavından Feragat

Lisansüstü Danışmanı'nın tavsiyesi üzerine, olağanüstü UT Arlington mezunları, Graduate Record Examination (GRE) için gereksinimlerin bir feragat için hak kazanabilirler. Hak kazanmak için başvuru sahibi aşağıdaki asgari şartları sağlamalıdır:

 • Öğrenci, lisansüstü programa kabul edilmeden önce üç akademik yıldan fazla olmayan UT Arlington'da bir lisansüstü lisans programından mezun olmalıdır (bu, başvurunun kabul edildiği dönemin başlangıcından itibaren ölçülür). Bir lisans programı, öğrencinin kabul istediği yüksek lisans programı için normal bir besleyici programıdır. Son sınıftaki lisans öğrencileri de uygundur; Bu gibi durumlarda, GRE feragati ile kabul, lisans derecesinin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine şarttır.
  • Enstitüye kabul için hesaplandığı gibi;
  • genel;
  • ana alanda; ve
  • tüm üst bölüm işlerinde.
 • Öğrencinin UT Arlington not ortalaması, aşağıdaki hesaplamalarda 3.0'a eşit veya üstü olmalıdır:

İleri kabul için uygun olmayan GRE'dan feragat etmek için başvuruda bulunan adaylar, kabul için diğer şartları yerine getirmelidir, yani, başvuruyu kabul etmek, ücret ödemek, diğer kurumlardan resmi transkript sağlamak ve kabul lisans programı tarafından belirlenen herhangi bir şartı yerine getirmek zorundadır. . GRE feragat başvurusu sırasında Lisansüstü Danışmanı tarafından tavsiye edilmelidir. GRE programının feragati sadece yüksek lisans programları için başvuranlara uygulanır. Bazı programlar, kalifiye olmak için daha yüksek not ortalaması gerektirebilir ve bazıları hiçbir koşulda GRE'den feragat edilmeyecektir.

Ek olarak, bazı programlar, bir master öğrencisi olarak kabul edilmeyi ve bu programların özel kabul şartlarında listelenen nitelikleri karşılayan UT olmayan Arlington mezunları için GRE şartından vazgeçebilir. Bu tür feragatler tüm yüksek lisans programları tarafından sunulmamaktadır.


Derecesi Gereksinimleri

Bilgisayar Bilimi tezsiz yüksek lisans seçmeli bilimi bilgisayar bilimlerinde profesyonel gelişim sağlar. Bu seçenek, çalışmalarıyla, proje yaparak deneyim sahibi, ancak tez yapmak istemeyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 36 kredi saat gerektirir.


Öğrenim ve Ücretler

Güz 2018 Lisanssız Yerleşik Harç ve Ücretler

Güz 2018 Lisansüstü Yerli Harç ve Ücretleri


Uluslararası öğrenciler, başvuru için başvuru materyalleri sundukları için mali belgeleri / beyanları sunmak isteyeceklerdir.

Uluslararası mali tablo formu


Uygulama önceliklerimiz:

Güz: 15 Mart
Bahar: 15 Ekim
Yaz: 1 Nisan


Başvurular, her dönem için yayınlanan öncelikli tarihten sonra kabul edilir, ancak kabul edilmek üzere kabul edilmek üzere başvuru ve ilgili materyalleri öncelik sırasına göre gönderiniz. Bununla birlikte, asistanlık ve burslar gibi programa özel finansman fırsatları için uygun başlangıç ​​tarihinden önce iyi bir şekilde başvuru yapmanız önemlidir. Bölüm uygulama işlem sürelerinin büyük ölçüde değiştiğini ve bazı programların bir yıl öncesine kadar uygulama gerektirdiğini unutmayın.

Son Güncelleme Mar 2020

Keystone bursu

Sunduğumuz burs seçeneklerini keşfedin

Okul Hakkında

An educational leader in the heart of the Dallas-Fort Worth, the University of Texas at Arlington nurtures minds within an environment that values excellence, ingenuity, and diversity. There is strong ... Devamını oku

An educational leader in the heart of the Dallas-Fort Worth, the University of Texas at Arlington nurtures minds within an environment that values excellence, ingenuity, and diversity. There is strong economic development here--Dallas-Fort Worth is one of the top ten fastest growing metros in the United States. Daha Az