Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Genel

Program açıklaması

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer, yayın etiği derslerini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 2 yarıyıl ek süre verilir.

Öğrenciler ELE 599 Tez dersini almadan önceki dönemlerde diğer ders yükümlülüklerini tamamlamış olmalıdır.

Tezli yüksek lisans programı şu şekildedir:

  • 7 Ders (Toplam en az 21 kredi)
  • ELE 597 Seminer Dersi (Kredisiz)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz - zorunlu)
  • ELE 599 Yüksek Lisans Tezi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezsiz yüksek lisans programı şu şekildedir:

  • 10 Ders (Toplam en az 30 kredi)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz - zorunlu)
  • ELE 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)


Not:

  • Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler en fazla 2 adet 4xx kodlu ders alabilirken, Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenciler derslerinin en fazla 3 tanesini 4xx kodlu derslerden alabilirler.
  • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenciler tamamlamakla yükümlü oldukları ders yüklerinin en az yarısını kendi Anabilim Dalı derslerinden veya Anabilim Dalı tarafından kabul edilen derslerden almalıdırlar.
Son Güncelleme Nis 2019

Keystone bursu

Sunduğumuz burs seçeneklerini keşfedin

Okul Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) giri?imci ve nitelikli toplum önderleri yeti?tirmek amac?yla TOBB taraf?ndan kurulmu?tur. Özgün ve evrensel bilgi üreter ... Devamını oku

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) giri?imci ve nitelikli toplum önderleri yeti?tirmek amac?yla TOBB taraf?ndan kurulmu?tur. Özgün ve evrensel bilgi üreterek toplumun kalk?nmas?na katk?da bulunmay? amaçlayan üniversitemiz, kurumsal ve sosyal sorumluluk anlay???n?n ba?ar?l? bir örne?idir. TOBB ETÜ üniversite-sanayi i?birli?ini özgün bir e?itim modeliyle uygulayarak, Türkiye’de bir ilke imza atmaktad?r. Daha Az