Keystone logo
Azerbaycan

En İyi Üniversiteler Usta programlar içinde Azerbaycan 2024

kurum sayısı: 5
  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  Bakü Avrasya Üniversitesi, 30 Nisan 1992 tarihinde “Yüksek Diplomatik Koleji” ad? alt?nda filoloji bilimleri doktoru Profesör Naz?m Hüseynli taraf?ndan kurulmu?tur. Bu tür bir kolej kurman?n as?l amac?, yabanc? ülkelerdeki elçiliklerde ve konsolosluk hizmetlerinde çal??mak için uzmanlar?, di?er yap?lar? ve uluslararas? kurulu?lar?, diplomatlar?, senkron tercümanlar?, gazetecileri ve avukatlar?, bat? ve do?u ülkelerinin uzmanlar?n? temsil eden uzmanlar? haz?rlamakt?. diplomatik düzeyde faaliyet gösteren ve uygun alanlara ili?kin bilimsel ara?t?rma çal??malar? yürüten kadrolar?n kalifikasyonu dahil.

  • Nakhchivan, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...