Keystone logo
Slovenya

En İyi Üniversiteler Usta programlar içinde Slovenya 2023

kurum sayısı: 9
  • Koper, Slovenya
  • Salzburg, Avusturya
  • + 4 daha fazla

  Alma Mater Europaea, kariyer eksikliği olan çalışma alanlarında kariyer odaklı eğitim sağlama konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir yüksek öğrenim kurumudur. Çalışma programlarımız ilgili, güncel, disiplinler arası ve etkileşimlidir.

  • Celje, Slovenya

  Geleceği bilgi, girişimcilik ve inovasyon yoluyla yaratıyoruz - ISSBS'de başarı hikayeleri yaratıyoruz. Tüm eğitim programları, Sloven Kalite Güvence Ajansı (SQAA) tarafından akredite edilmişken uluslararası akredite dereceler verir. Dereceniz dünya çapında tanınacak, SQAA ise ENQA'nın (Yüksek Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliği) üyesidir.

  • Ljubljana, Slovenya

  Sigmund Freud University Ljubljana (SFU Ljubljana), Avusturya yasalarına göre akredite özel bir üniversite olan Sigmund Freud University Vienna'nın uluslararası şubelerinden biridir. AQ Austria (Avusturya Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kurumu), Psikoterapi Bilimi Fakültesi (2013) ve Psikoloji Fakültesi (2018) Eğitim Programlarını akredite etmiştir.

  • Ljubljana, Slovenya

  2007 yılından bu yana, Muhasebe ve Finans Fakültesi, öğrencilerimize daha sonra işlerinde uygulayacakları mesleki gelişim ve derinlemesine bilgi sunan bir ortam yarattı. VŠR College of Accounting and Finance özel bir yüksek öğrenim kurumudur.

  • Ljubljana, Slovenya

  IBS International Business School Ljubljana , Slovenya, uluslararası ticarette BA ve MA programları yürüten küçük bir özel Uygulamalı Bilimler üniversitesidir. Sloven üniversite eğitim yetkilileri IBS ve programlarını tam olarak akredite eder. IBS International Business School Ljubljana , 2009 yılında öğrenci merkezli bir yaklaşım geliştirmeye başladı.

  • Ljubljana, Slovenya

  1919 yılında kurulan Ljubljana Üniversitesi, 23 fakülte ve 3 sanat akademisi ile Slovenya'daki en eski ve en büyük yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve sanat kurumudur. Üniversite temel, uygulamalı ve gelişimsel araştırmaları teşvik eder. Bugün, Ljubljana Üniversitesi dünyadaki üniversiteler arasında ilk %3'lük dilim arasında yer almaktadır.

  • Maribor, Slovenya

  Fen Bilimleri ve Matematik Fakültesi (FNM) 2006 y?l?nda kuruldu. E?itim Fakültesi üç farkl? fakülteye ayr?ld?. FNM farkl? bölümlere ayr?lm??t?r: Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ve Teknik Çal??malar Bölümü. Fakülte'nin vizyonu, Biyoloji, Ekoloji, Fizik ve Matematik alanlar?n? inceleyen bölgede lider e?itim, ara?t?rma ve uygulama geli?tirme merkezi olmakt?r. Ayr?ca, Slovenya'da gelecekteki ö?retmenleri Bilim, Matematik ve Teknik çal??malar gibi farkl? alanlarda e?itmek için lider merkez olmay? hedeflemektedir.

  • Maribor, Slovenya
  • Belgrade, Sırbistan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ljubljana, Slovenya

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...