Keystone logo
Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Tanıtım

Tanrı'nın halkının müjdeciliğinde kilisenin sağ kolu olan Katolik Okulu, sadece kilisesinin dogmalarını ve doktrinlerini bilen değil, aynı zamanda onları yaşam tarzı haline getiren bir Hristiyan yetiştirmekle görevlidir. Görev ve amaç duygusunu, kişisel, yurttaşlık ve ahlaki sorumluluk duygusunu oluşturur ve güçlendirir. Hayırseverlik ve adaletin tüm faaliyetlerine nüfuz etmesini talep eder ve böylece, arkadaşları aracılığıyla Cennetteki Baba'ya hizmet ettiğinin farkına varmasına yol açar. Tanrı'ya ve topluma hizmet açısından hayatı görmek için onu yetiştirir. Bu nedenle, bir Katolik Okulunun öğrencileri eğitmedeki başarısının veya başarısızlığının son testi, başka bir insan için insani bir ilgi geliştirdiği derecedir. Katolik Eğitimi, temel Hıristiyan mesajına bağlıdır: TANRI'YI SEVİN, KOMŞUNUZU SEVİN.

Katolik Okul Sisteminde, amaç ve hedefler, her insanın hem ebedi kaderini hem de dünyevi varoluşunu tanıyan KATOLİK YAŞAM FELSEFESİ tarafından güçlendirilir ve yüceltilir. Bu yaşam felsefesine uygun olarak, Pasig Catholic College , temel nedenini, güçlü ahlaki ve sosyo-kültürel değerlerle donatılmış, pratik bilgi konusunda yeterli ve buluşma yeteneğine sahip, otantik bir Hristiyan Filipinlinin gelişimine olan bağlılığından almaktadır. hayatın zorlukları.

Konumlar

  • Pasig

    Pasig, Filipinler Cumhuriyeti

    sorular