Keystone logo
University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

Tanıtım

Tek devlet üniversitesi olarak, devlet yüksek öğrenimini ve devlet eğitimini yönetmek, düzenlemek ve geliştirmenin yanı sıra kültürün tüm tezahürleriyle yayılmasından münhasıran sorumludur. İnsan bilgisinin her alanında ulaştığı araştırmayı her şekilde teşvik edecek ve ulusal sorunların incelenmesi ve çözümünde işbirliği yapacaktır.

Temel amacı, Cumhuriyet sakinlerinin manevi seviyesini yükseltmek, kültürü ve bilimsel bilgiyi korumak, teşvik etmek ve yaymaktır. Orta Amerika birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak ve bu amaçla akademisyenlerin, öğrencilerin ve kıstak halklarının manevi bağına meyilli olan her şeyin değişimini arayacak.

San Carlos de Guatemala Üniversitesi, demokratik bir kültüre sahip, çok yönlü ve kültürlerarası bir yaklaşıma sahip, güncel, dinamik, etkili bir yönetim ile bilimsel, sosyal, insani ve çevresel kalkınmaya bağlı ve kararlı, özerk bir devlet yüksek öğretim kurumudur. amaç ve hedeflerine ulaşmak için en iyi şekilde kullanılan kaynaklar, etik ilkelere ve akademik mükemmelliğe sahip profesyonellerin eğitimcisi.

Konumlar

  • Guatemala City

    11 Avenida, 01012, Guatemala City

    sorular