Keystone logo
Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Tanıtım

İnovasyonu ve çeşitliliği kutlayan ve kanıta dayalı karar vermeyi benimseyen bilimsel okuryazar bir topluluk.

Hem akademik hem de daha geniş topluluklarımızda yeni bilgiler oluşturmak, paylaşmak ve uygulamak ve öğrencileri büyümeyi besleyen ve toplumsal ve çevresel zorluklara çözümlere ilham veren bir ortamda eğitmek.

Bu Misyona Doğru Hedeflerimiz

• Temel bilimi ilerletmek ve yerel ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi araştırmaları teşvik edin

• Öğrencileri araştırmaya dahil edin ve kendilerini keşfetmeye ilham verin

• Fen eğitiminde mükemmelliği ve kapsayıcılığı teşvik edin

• Bilimin ve kanıta dayalı düşüncenin değerini halka duyurun

Konumlar

  • Logan

    Old Main Hill, 84321, Logan

    sorular